Hieronder staan de formulieren zoals wij deze gebruiken in allerlei situaties binnen onze vereniging. De formulieren zijn in WORD (Gemaakt in de nieuwere versies van WORD). De WORD-bestanden kunt u (mits u één van de juiste versies van WORD hebt) digitaal invullen en per E-Mail versturen. Het mail-bericht wordt dan gezien als een 'handtekening'. Lukt dit niet, neemt u dan contact op met de tuincommissie van het complex.

Aanmeldingsformulier

Als u een tuin krijgt toegewezen, vult u het onderstaande formulier in en stuurt u dit door naar de TC-er. Deze maakt het formulier compleet en stuurt het door naar de ledenadministratie. U kunt direct aan de slag op de aan u toegewezen tuin. U krijgt van de ledenadministratie een startfactuur, waarop in ieder geval de borgen voor tuinhuur en voor tuindienst zijn opgenomen.

aanmeldingsformulier-lidmaatschap.doc

aanmeldingsformulier-lidmaatschap.pdf

Beeindiging lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap wilt beeindigen, dan kunt u dit via de pagina opzeggen lidmaatschap doen. Op deze pagina kunt u ook de informatie lezen hoe dit wordt verwerkt. Samen met de TC vult u onderstaand formulier in en wordt dit doorgestuurd naar de ledenadministratie. U kunt al vast zelf dit formulier downloaden en digitaal invullen.

beeindigingsformulier-lidmaatschap.pdf

beeindigingsformulier-lidmaatschap.doc

Mutatie lidmaatschap

Wanneer één van de volgende situaties van toepassing is, moet een mutatieformulier worden ingevuld:

  • u wordt van medetuinder hoofdtuinder (of omgekeerd)
  • u krijgt een tweede tuin toegewezen
  • u wilt juist uw tuin verkleinen
  • u krijgt een andere tuin toegewezen.

In al deze gevallen vult u (samen met de TC) onderstaand formulier in.

Mutatieformulier.doc

 mutatieformulier-2013.pdf

Bouwvergunning hoger dan 1,50 meter

Als u een tuinhuis, kas of schuur op uw tuin wilt plaatsen, moet u altijd eerst een bouwvergunning aanvragen. Onderstaand formulier vertelt u precies wat u moet aangeven en wat de procedure is. U kunt dit downloaden en verder invullen. Vervolgens geeft u dit aan de TC. Deze zal dit beoordelen, samen met de complexcoordinator. Uiteindelijk zal de laatste beslissen of er gebouwd kan wordt. 

bouwen-hoger-dan-1m50-2016.pdf

Bouwvergunning hoger dan 1,50 meter.doc

Bouwvergunning lager dan 1,50 m

Als u iets wilt bebouwen lager dan 1,50 m (bijvoorbeeld een kippenhok) dan moet u dit melden, voordat u dit gaat bouwen. Meestal kunt u snel beginnen, maar er moet wel even gekeken worden of het conform de regels is en u op uw tuin niet teveel bebouwing gaat doen.

bouwen-lager-dan-1m50-2017.pdf

Bouwvergunning lager dan 1,50 m.doc

Overschrijving bouwvergunning

Als u als nieuwe tuinder een schuur overneemt van de vorige tuinder, dient u de bouwvergunning over te schrijven naar uw naam. U kunt dit doen volgens het onderstaande formulier. Kosten hiervan zijn € 5,00 overschrijvingskosten.

overschrijving-bouwvergunning-2013.pdf

Overschrijving bouwvergunning.docx