Voorbeeld 1: hoofdtuinder op een groot complex

We kennen 6 grote complexen binnen de vereniging. Deze complexen hebben hebben altijd 5 verplichte tuindiensten voor de hoofdtuinders. Hieronder staat de berekening van de kosten van een tuin van 160 m2 

omschrijving eenmalig jaarlijks
Lidmaatschap vereniging €  22,50
Huur tuin  €  48,--
Borg tuin €  50,--
Borg tuindienst (5 x € 12,50) €  62,50
Bijdrage pomp/wateraansluiting €    9,--
Administratie-/inschrijvingskosten €    5,--
Totaal € 126,50 €  70,50

 In dit voorbeeld ontvangt de nieuwe tuinder een factuur van in totaal € 197,00. In de volgende jaren betaalt het lid € 70,50 per jaar (tenzij de tarieven veranderen!). Als de tuinder niet de verplichte tuindiensten heeft gedraaid, wordt voor iedere niet gedraaide tuindienst € 12,50 gefactureerd.

Als de tuin wordt opgezegd, de tuindiensten zijn uitgevoerd en de tuin is netjes opgeruimd, zodat de volgende tuinder direct aan de slag kan, krijgt de tuinder de borg tuin en tuindienst terug.

Voorbeeld 2: hoofdtuinder op een klein complex.

Er zijn twee kleinere complexen, waar het onderhoud minder is dan op de grotere. Ook de standaard tuinen zijn kleiner dan op de grotere complexen. Dit zijn de Disteltuin in de Kruidenwijk en de Poldertuin in Almere Buiten.

Hieronder staat een berekening voor een tuin van 70 m2  .

 

Omschrijving eenmalig jaarlijks
Lidmaatschap vereniging €  22,50
Huur tuin 70 x € 0,30 €  21,--
Borg tuin €  50,--
Borg tuindienst (3 x € 12,50) €  37,50
Bijdrage wateraansluiting/pomp €    9,--
Administratie-/inschrijvingskosten €    5,--
Totaal € 101,50 €  43,50

In dit voorbeeld ontvangt de tuinder een startfactuur van € 14t,--. Jaarlijks bedraagt de factuur daarna € 43,50. Ook voor deze tuinder geldt, dat als de tuin wordt opgezegd en aan alle verplichtingen is voldaan, deborgen worden geretourneerd.

 

Voorbeeld 3: medetuinder op een groot complex

Als een hoofdtuinder graag samen met een ander (niet uit het zelfde gezin) de tuin wil onderhouden, kan een medetuinder toestemming krijgen het complex te betreden en de tuin te onderhouden. Voorwaarde is wel, dat hij of zij als medetuinder lid wordt van de vereniging.

Hieronder staat de berekening van de kosten voor een medetuinder:

Omschrijving eenmalig jaarlijks
Lidmaatschap vereniging €  22,50
Borg tuindienst (3 x € 12,50) € 37,50
Administratie-/inschrijvingskosten €   5,--
Totaal € 42,50 € 22,50

De startfactuur in dit geval bedraagt € 65,--. Als de tuindiensten netjes worden gedraaid en de tuinder zegt op, dan ontvangt deze ook weer de borg tuindienst retour.

Kosten borg tuin.

We zijn een vereniging en iedereen is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging en het goed onderhouden van het complex. We willen de kosten voor iedereen zo laag mogelijk houden. Dit is niet altijd vanzelfsprekend voor iedereen. Om die reden heeft de vereniging gekozen voor twee soorten borg:

Borg tuinhuur: Een tuinder krijgt een tuin toegewezen. Meestal is de tuinder in staat vrij snel met tuinen te beginnen. Zodra een tuinder stopt, verwachten we dat de tuinder de tuin zo achterlaat dat een volgende tuinder weer kan starten. Wordt de tuin niet netjes opgeleverd, dan heeft de vereniging het drukmiddel van de tuinborg. Voor een tuin kleiner dan 175 m2 wordt bij de start 50 euro borg gevraagd. Is de tuin groter, dan is de borg 100 euro. Wordt de tuin netjes achtergelaten, dan krijgt de oude tuinder de borg terug. Moet er nog veel gebeuren, dan vervalt de borg aan de vereniging. Ook bij royement vervalt deze aan de vereniging.

Borg tuindienst: Bij de start wordt het lid gevraagd 62,50 te betalen, bij Disteltuin en Poldertuin is dit 37,50. Ieder lid wordt gevraagd tuindiensten te verrichten. Iedere verplichte tuindienst is 12,50 waard. Voor iedere verplichte tuindienst die niet uitgevoerd wordt, wordt dit bedrag van de tuindienstborg afgehaald. In het nieuwe seizoen wordt het aantal niet uitgevoerde tuindiensten in het vorig seizoen gefactureerd, zodat de borg weer op het oude niveau is. Zijn alle tuindiensten bij beeindiging uitgevoerd, dan ontvangt het lid dit bedrag retour.

Was deze informatie nuttig?