Uw lidmaatschap beeindigen

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u de volgende stappen te ondernemen:

 1. U kunt uiterlijk 1 november uw lidmaatschap opzeggen voor het nieuwe jaar.
 2. Als u tussen 1 november en 31 december opzegt, bent u nog wel lid in het volgende jaar, maar de tuin kan dan wel beschikbaar komen voor een nieuwe tuinder.
 3. U heeft een opzegtermijn van 2 maanden.
 4. U vult het formulier in, dat u kunt downloaden via deze link:beeindigingsformulier
 5. Als er problemen zijn waardoor u per direct niet meer voor de tuin kunt zorgen, neem dan met de tuincommissie van uw complex contact op. 
 6. Het formulier stuurt u door de naar de tuincommissie. Deze handelt de opzeggen verder af.

Uw lidmaatschap is gestopt

U moet vervolgens zorgen, dat uw tuin dusdanig wordt opgeleverd, dat een volgende tuinder kan starten met tuinieren. 

 • U haalt al uw persoonlijke spullen van de tuin: gereedschap, schuurtjes, kippenhok, kas.
 • Als u deze spullen niet meer wilt hebben, kunt u dat met toestemming van de tuincommissie achterlaten.
 • De tuincommissie beoordeelt of een schuur, kas of kippenhok nog in dusdanige staat is, dat deze door een ander gebruikt kan worden. Is dit het geval, dan laat u de spullen vervallen aan het complex.
 • U kunt ook kijken of een andere tuinder of (indien bekend) de nieuwe tuinder bereid is deze zaken over te nemen. Let op: u mag niet zelf iemand zoeken die uw tuin overneemt. De eerstvolgende op de wachtlijst heeft recht op uw tuin.
 • Zijn de schuur, kas en/of kippenhok in slechte staat, dan dient u dit zelf af te voeren.
 • Tegels en stenen moet u verwijderen, tenzij u toestemming krijgt (delen van) de tegels te laten liggen. 
 • De tuin moet verder 'zwart' worden opgeleverd. Dat betekent geen begroeiing, onkruid of bomen, tenzij de tuincommissie daar toestemming voor geeft het zo achter te laten.
 • Als alles naar het oordeel van de tuincommissie op orde is, heeft u recht, dat uw borg voor de tuin wordt teruggestort.
 • Als het niet naar behoren is opgeruimd, moet het complex zelf uw tuin op orde brengen en bent u uw borg voor de tuin kwijt.