Uw lidmaatschap beeindigen

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u de volgende stappen te ondernemen:

 1. U kunt uiterlijk 1 november uw lidmaatschap opzeggen voor het nieuwe jaar.
 2. Als u tussen 1 november en 31 december opzegt, bent u nog wel lid in het volgende jaar, maar de tuin kan dan wel beschikbaar komen voor een nieuwe tuinder.
 3. U heeft een opzegtermijn van 2 maanden.
 4. U vult het formulier is, zoals dat hiernaast is weergegeven.
 5. Als er problemen zijn waardoor u per direct niet meer voor de tuin kunt zorgen, neem dan met de tuincommissie van uw complex contact op. 
 6. het formulier wordt verzonden naar de tuincommissie. Deze handelt de opzeggen verder af.

Uw lidmaatschap is gestopt

U moet vervolgens zorgen, dat uw tuin dusdanig wordt opgeleverd, dat een volgende tuinder kan starten met tuinieren. 

 • U haalt al uw persoonlijke spullen van de tuin: gereedschap, schuurtjes, kippenhok, kas.
 • Als u deze spullen niet meer wilt hebben, kunt u dat met toestemming van de tuincommissie achterlaten.
 • De tuincommissie beoordeelt of een schuur, kas of kippenhok nog in dusdanige staat is, dat deze door een ander gebruikt kan worden. Is dit het geval, dan laat u de spullen vervallen aan het complex.
 • U kunt ook kijken of een andere tuinder of (indien bekend) de nieuwe tuinder bereid is deze zaken over te nemen. Let op: u mag niet zelf iemand zoeken die dit overneemt. De eerstvolgende op de wachtlijst heeft recht op uw tuin.
 • Zijn de schuur, kas en/of kippenhok in slechte staat, dan dient u dit zelf af te voeren.
 • Tegels en stenen moet u verwijderen, tenzij u toestemming krijgt (delen van) de tegels te laten liggen. 
 • De tuin moet verder 'zwart' worden opgeleverd. Dat betekent geen begroeiing, onkruid of bomen, tenzij de tuincommissie daar toestemming voor geeft het zo achter te laten.
 • Als alles naar het oordeel van de tuincommissie op orde is, heeft u recht, dat uw borg voor de tuin wordt teruggestort.
 • Als het niet naar behoren is opgeruimd, moet het complex zelf uw tuin op orde brengen en bent u uw borg voor de tuin kwijt.
Beveiligingscode Beveiligingscode