Wat moet u weten voordat u lid wordt?

Wie kan er lid worden

Iedereen die in Almere woont en 18 jaar of ouder is, kan lid worden (met uitzondering van personen die ooit bij een Almeerse volkstuin vereniging zijn geroyeerd). U kunt hoofdtuinder of medetuinder worden.

Wachtlijsten

Doordat de vraag naar een tuin enorm is gestegen, werken wij op sommige complexen met wachtlijsten.
Helaas kan de wachttijd, na inschrijving, oplopen tot een jaar of langer. 

Een tuin kiezen

Op veel van de complexen bestaat de grond uit zeeklei. Dit maakt het bewerken zwaar, u kunt daarom het beste met een niet te grote tuin beginnen. Voor een doorsnee gezin is een moestuin van 100-150 m2 ruim voldoende. U kunt het beste een tuin kiezen op een complex dat dicht bij u in de buurt ligt. Dan gaat u makkelijker even langs om water te geven of wat te oogsten. Elk complex heeft echter zijn eigen uitstraling, dus mogelijk kiest u toch voor een ander complex. Als er op een complex tuinen vrij zijn kunt u daar uit kiezen. Is dit niet het geval, dan kunt u op een wachtlijst komen. Als beginnend tuinder krijgt u in principe één standaard tuin aangeboden. Per complex varieert dit van 70 m2 tot 160 m2.

Wat mag ik op mijn tuin en wat niet?

Op uw tuin mag u groente en fruit verbouwen. Ook mag u kippen houden, maar geen kleinvee zoals schapen of geiten. Let wel op de door overheid gestelde regels, i.v.m. ophokplicht en/of afschermen. Het is de bedoeling dat het tuinieren zo milieuvriendelijk mogelijk gebeurt en dat u uw tuin vrij houdt van onkruiden.

U mag niet 's nachts op de tuin verblijven, en geen dingen doen die niet in overeenstemming zijn met de wet of het huishoudelijk reglement. Ook mag u er geen dingen doen die niets met tuinieren te maken hebben (bijvoorbeeld sleutelen aan een auto of opslag van stenen).

Bij twijfel kunt u het beste eerst overleggen met de tuincommissie van uw complex. De tuincommissie (TC) zorgt er voor dat alles op het complex goed verloopt en is eerste aanspreekpunt bij problemen. De TC heeft de leiding en is bevoegd tot het nemen van besluiten en het opleggen van sancties op het complex.

Tuindiensten

Ieder lid (tot 70 jaar) met een eigen tuin dient drie tot vijf keer per jaar een zaterdagochtend te helpen op zijn of haar complex met het algemeen onderhoud. Deze tuindiensten zijn noodzakelijk om de algemene ruimten van de complexen te onderhouden. Daarom is het belangrijk tijdens deze tuindiensten aanwezig te zijn. Buiten het feit dat het gezellig is om met elkaar de werkzaamheden te verrichten wordt de uitstraling van een complex sterk verbeterd. Leden die zich al extra voor de vereniging inzetten als bestuurslid of in een ondersteunende functie, zijn van tuindiensten vrijgesteld.

De data voor deze tuindiensten worden van te voren bekendgemaakt. De Tuincommissie kan besluiten van eerder vastgestelde data af te wijken. Op de meeste complexen zijn er 6 mogelijke ochtenden waarvan u er 5 kunt uitkiezen. Doet u minder dan 5 keer mee dan raakt u € 25,- per keer van uw borg voor tuindiensten kwijt. Op de Disteltuin en de Poldertuin hoeft een lid (tot 70 jaar) slechts 3 keer per jaar een tuindienst te doen. Dit omdat deze complexen kleiner zijn en er dus minder algemeen onderhoud nodig is.

Helaas ontstaan over berekende tuindiensten nog wel eens discussies, omdat leden zich op een tuindienst ziek melden. Ziekte is geen geldige reden om weg te blijven van een tuindienst, omdat er immers één tuindienst gemist mag worden. In het geval dat een lid langdurig is uitgeschakeld, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk aan te geven bij de tuincommissie van het complex. Uiteraard zal bij tuindiensten ook rekening worden gehouden met de fysieke gesteldheid van leden. Op een tuindienst zijn ook vaak lichtere werkzaamheden die verricht moeten worden. Dispensatie kan alleen door het bestuur worden verleend en zal dus ook bij hen dienen te worden aangevraagd.

Medetuinder worden

Er bestaat de mogelijkheid om medetuinder te worden bij een ander tuinlid, die dan hoofdtuinder is. De medetuinder werkt onder verantwoordelijkheid van de hoofdtuinder.

Medetuinders worden lid en betalen contributie (€ 23,50 per jaar), maar geen grondhuur. Ze hoeven ook geen borg voor de tuin te betalen. Op de grotere complexen dienen medetuinders 3 tuindiensten per jaar te doen en betalen daarvoor € 37,50 borg, op de Disteltuin en de Poldertuin is dit niet verplicht.