Het bestuur van de volkstuinvereniging bestaat uit zes personen. Het bestuur komt ongeveer 10 x per jaar bij elkaar. Zij worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks wordt gehouden. Zij worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Daarna zijn zij aftredend. Hiernaast ziet u het rooster van aftreden. Voor de Algemene Ledenvergadering worden de leden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Indien u interesse heeft, kunt u al eerder uw belangstelling doorgeven. U heeft dan de mogelijkheid al kennis te maken met het bestuur en voor u zelf nagaan of de taken, die bij de vacante functie horen, uw interesse hebben. U kunt hiervoor een mail sturen naar rettizroov.[antispam].@flevotuin.nl U kunt ook een functiebeschrijving toegezonden krijgen via de mail. 

Rooster van aftreden

2023 2024 2025 2026
Voorzitter vacature
Secetaris Marian Goddijn X
Penningmeester Koos Vegting X
Ledendadministrateur Naomi Santing X
Complexcoordinator 1 vacature 
Complexcoordinator 2 vacature
Materiaalbeheerder vacature
Bestuurslid vacature
Secretaris

Vacature voorzitter

Voorzitter

Mailadres: rettizroov.[antispam].@flevotuin.nl

marian-goddijn

Marjan Goddijn

Secretaris

Mailadres: siraterces.[antispam].@flevotuin.nl

naomi-santing-ledenadministrateur

Naomi Santing

Ledenadministrateur

Mailadres: eitartsinimdanedel.[antispam].@flevotuin.nl 

IMG 0420

vacature

Complexcoordinator. Voor dringende vragen kunt u zich wenden via de mail tot ofni.[antispam].@flevotuin.nl 

Mailadres: tijdelijk ofni.[antispam].@flevotuin.nl 

Koos 2 web

Koos Vegting

Penningmeester

Mailadres: retseemgninnep.[antispam].@flevotuin.nl

Secretaris

Materiaalbeheerder (vacature)

In- en Verkoop VTV De Flevotuin

Mailadres: lekniwniut.[antispam].@flevotuin.nl

 

Secretaris

Vacature bestuurslid zonder portefeuille

Mailadres: tijdelijk ofni.[antispam].@flevotuin.nl