Het bestuur van de volkstuinvereniging bestaat uit zes personen. Het bestuur komt ongeveer 10 x per jaar bij elkaar. Zij worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks wordt gehouden. Zij worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Daarna zijn zij aftredend. Hiernaast ziet u het rooster van aftreden. Voor de Algemene Ledenvergadering worden de leden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een besuursfunctie. Indien u interesse heeft, kunt u al eerder uw belangstelling doorgeven. U heeft dan de mogelijkheid al kennis te maken met het bestuur en voor uzelf nagaan of de taken, die bij de vacante functie horen, uw interesse hebben. U kunt hiervoor een mail sturen naar rettizroov.[antispam].@flevotuin.nl U kunt ook een functiebeschrijving toegezonden krijgen via de mail. 

Rooster van aftreden

2022 2023 2024 2025
Voorzitter Monique Seynen X
Secetaris Harry Brockhoff X
Penningmeester Koos Vegting X
Ledendadministrateur Els Muijderman X
Complexcoordinator Hans Muijderman X
Materiaalbeheerder Rob Schooten X
Secretaris

Monique Seynen

Voorzitter

Mailadres: rettizroov.[antispam].@flevotuin.nl

Secretaris

Harry Brockhoff

Secretaris

MailAdres: siraterces.[antispam].@flevotuin.nl

hans-muiderman-web

Hans Muijderman

Complexcoordinator alle complexen

Mailadres: rotanidroocxelpmoc.[antispam].@flevotuin.nl

Koos 2 web

Koos Vegting

Penningmeester

Mailadres: retseemgninnep.[antispam].@flevotuin.nl

rob-schooten

Rob Schooten

In- en Verkoop VTV De Flevotuin

Mailadres: lekniwniut.[antispam].@flevotuin.nl