Heeft u interesse in één tuin op een van de complexen, neem dan contact op met de tuincommissie (TC’er) van het complex (aanmelden via deze link of voor meer info)

Let op: u kunt zich maar inschrijven op één van onze complexen. Indien een wachttijd voor het complex geldt, wordt u te zijner tijd gemaild of gebeld  zodra een tuin beschikbaar is.

Bij aanvragen/ mutaties betreffende uw tuin kunt u dit ook doorgeven aan de TC'er van het complex.

Dit kan zijn:

1. Mutatie lidmaatschap

2. Bouwvergunning lager dan 1,50 meter.

3. Bouwvergunning hoger dan 1,50 meter.

4. Overschrijving van een bouwvergunning

5. Beëindiging lidmaatschap