Planning seizoen 2022

De planning vooor 2022 ziet er als volgt uit. Natuurlijk hebben we te maken met de Corona-crisis. Die maakt dat vergaderingen soms niet fysiek zijn, maar via de computer online. 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt jaarlijks ongeveer 10 keer bij elkaar. Zo nodig wordt een extra vergadering belegd of vindt er een bestuursoverleg plaats over een bepaalde kwestie, die een snelle reactie noodzakelijk vraagt. De bestuursvergaderingen zijn op:

 1. Woensdag 19 januari 2022
 2. Woensdag 9 februari 2022
 3. Woensdag 2 maart 2022
 4. Woensdag 6 april 2022
 5. Woensdag 11 mei 2022
 6. Woensdag 8 juni 2022
 7. Woensdag 6 juli 2022
 8. Woensdag 10 augustus 2022
 9. Woensdag 7 september 2022
 10. Woensdag 19 oktober 2022
 11. Woensdag  9 november 2022

TC-vergaderingen

De tuincommissie vergadert/overlegt naar eigen inzicht en planning. Voorafgaand aan de tuindiensten vindt altijd een overleg plaats met het bestuur. Bestuur kan punten met de TC's bespreken en omgekeerd kunnen de tuincommissies vragen stellen aan het bestuur. Meestal zit een vertegenwoordiger van de tuincommissie bij deze vergadering. De planning van deze vergaderingen is:

 1. Dinsdag 25 januari 2022
 2. Dinsdag 15 februari 2022
 3. Dinsdag 8 maart 2022
 4. Dinsdag 12 april 2022
 5. Dinsdag 17 mei 2022
 6. Dinsdag  14 juni 2022
 7. Dinsdag 16 augustus 2022
 8. Dinsdag  13 september 2022
 9. Dinsdag  25 oktober 2022
 10. Dinsdag 15 november 2022

Planning tuindiensten

We wijzen 6 zaterdagen per jaar aan als dag, waarop de leden hun verplichte tuindiensten kunnen uitvoeren. Deze zaterdagen zijn in 2022 onder voorbehoud. Wij houden de maatregelen in de gaten en zullen per tuindienst aangeven of deze door gaat of niet. We vinden het onderhoud wel zo belangrijk, dat wij iedereen verplichten 5 (of 3) tuindiensten per jaar te doen. Als de geplande tuindienst niet door gaat, kunt u bij de tuincommissie van uw complex opvragen welke werkzaamheden u in een periode kunt uitvoeren. Deze werkzaamheden worden dan geteld als tuindienst.

De aangewezen zaterdagen voor 2022 zijn (zodra de precieze data bekend zijn, worden deze gemeld):

 1. Zaterdag   12 maart 2022
 2. Zaterdag   16 april 2022
 3. Zaterdag   21 mei 2022
 4. Zaterdag   18 juni 2022
 5. Zaterdag   17 september 2022
 6. Zaterdag   29 oktober 2022
 7. Reserve: In overleg met de tuincommissie

Algemene Ledenvergadering

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  (ALV) wordt dit seizoen gehouden op donderdag  28 april 2022.