Planning seizoen 2019

Voor 2019 hebben we in het najaar van vorig seizoen de planning voor 2019 vastgesteld. Deze is ook gepubliceerd in de herfsteditie 2018 van de tuinkrant. Volledigheidshalve geven we hier nogmaals de planning, uitgespitst naar activiteit.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt jaarlijks ongeveer 8 keer bij elkaar. Zo nodig wordt een extra vergadering belegd of vindt er een bestuursoverleg plaats over een bepaalde kwestie, die een snelle reactie noodzakelijk maakt. De besuursvergaderingen zijn op:

 1. Woensdag 27 februari 2019
 2. Woensdag 3 april 2019
 3. Woensdag 1 mei 2019
 4. Woensdag 12 juni 2019
 5. Woensdag 28 augustus 2019
 6. Woensdag 2 oktober 2019
 7. Woensdag 6 november 2019
 8. Woensdag 11 december 2019 reserve

TC-vergaderingen

De tuincommissie vergadert/overlegt op naar eigen inzicht en planning. Voorafgaand aan de tuindiensten vindt altijd een overleg plaats met het bestuur. Bestuur kan punten met de TC's bespreken en omgekeerd kunnen de tuincommissies vragen stellen aan het bestuur. Meestal zit een vertegenwoordiger van de tuincommissie bij deze vergadering. De planning van deze vergaderingen is:

 1. Dinsdag 5 maart 2019
 2. Dinsdag 9 april 2019
 3. Dinsdag 7 mei 2019
 4. Dinsdag 18 juni 2019
 5. Dinsdag 3 september 2019
 6. Dinsdag 8 oktober 2019
 7. Dinsdag 12 november 2019

Planning tuindiensten

We wijzen 6 zaterdagen per jaar aan als dag, waarop de leden hun verplichte tuindiensten kunnen uitvoeren. De hoofdtuinders van de grote complexen (Annatuin, Andreatuin, Baaituin, Kruidentuin, Keurtuin, Vaarttuin) zijn verplicht 5 keer per jaar een tuindienst te verrichten. Medetuinders van deze complexen en de hoofdtuinders van de Poldertuin en de Disteltuin zijn verplicht 3 tuindiensten te verrichten.

De tuincommissies zullen de leden van hun complex informeren als zij hier van afwijken. Het kan ook zijn, dat complexen een extra zaterdag inlassen, omdat noodzakelijke werkzaamheden dan kunnen worden uitgevoerd.

De aangewezen zaterdagen zijn:

 1. Zaterdag 9 maart 2019
 2. ALV: donderdag 11 april 2019
 3. Zaterdag 13 april 2019
 4. Zaterdag 11 mei 2019
 5. Zaterdag 22 juni 2019
 6. Zaterdag 7 september 2019
 7. Zaterdag 12 oktober 2019
 8. Reserve: zaterdag 9 november 2019

Algemene Ledenvergadering

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  (ALV) wordt dit seizoen gehouden op donderdag 11 april 2018. Voorafgaand aan de vergadering worden alle leden uitgenodigd en ontvangen zij de ALV-bijlage via de mail. Op het moment dat deze beschikbaar is, wordt deze ook gepubliceerd op de website bij de nieuwsberichten.