Planning seizoen 2018

Voor 2018 hebben we in het najaar van vorig seizoen de planning voor 2018 vastgesteld. Deze is ook gepubliceerd in de herfsteditie 2017 van de tuinkrant. Volledigheidshalve geven we hier nogmaals de planning, uitgespitst naar activiteit.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt jaarlijks ongeveer 8 keer bij elkaar. Zo nodig wordt een extra vergadering belegd of vindt er een bestuursoverleg plaats over een bepaalde kwestie, die een snelle reactie noodzakelijk maakt. De besuursvergaderingen zijn op:

 1. Woensdag 28 februari 2018
 2. Woensdag 28 maart 2018
 3. Woensdag 9 mei 2018
 4. Woensdag 13 juni 2018
 5. Woensdag 29 augustus 2018
 6. Woensdag 3 oktober 2018
 7. Woensdag 7 november 2018
 8. Woensdag 12 december 2018 reserve

TC-vergaderingen

De tuincommissie vergadert/overlegt op naar eigen inzicht en planning. Voorafgaand aan de tuindiensten vindt altijd een overleg plaats met het bestuur. Bestuur kan punten met de TC's bespreken en omgekeerd kunnen de tuincommissies vragen stellen aan het bestuur. Meestal zit een vertegenwoordiger van de tuincommissie bij deze vergadering. De planning van deze vergaderingen is:

 1. Dinsdag 6 maart 208
 2. Dinsdag 3 april 2018
 3. Dinsdag 15 mei 2018
 4. Dinsdag 19 juni 2018
 5. Dinsdag 4 september 2018
 6. Dinsdag 9 oktober 2018
 7. Dinsdag 13 november 2018

Planning tuindiensten

We wijzen 6 zaterdagen per jaar aan als dag, waarop de leden hun verplichte tuindiensten kunnen uitvoeren. De hoofdtuinders van de grote complexen (Annatuin, Andreatuin, Baaituin, Kruidentuin, Keurtuin, Vaarttuin) zijn verplicht 5 keer per jaar een tuindienst te verrichten. Medetuinders van deze complexen en de hoofdtuinders van de Poldertuin en de Disteltuin zijn verplicht 3 tuindiensten te verrichten.

De tuincommissies zullen de leden van hun complex informeren als zij hier van afwijken. Het kan ook zijn, dat complexen een extra zaterdag inlassen, omdat noodzakelijke werkzaamheden dan kunnen worden uitgevoerd.

De aangewezen zaterdagen zijn:

  1. Zaterdag 10 maart 2018
  2. Zaterdag 7 april 2018
  3. Zaterdag 19 mei 201
  4. Zaterdag 23 juni 2018
  5. Zaterdag 8 september 2018
  6. Zaterdag 13 oktober 2018

Algemene Ledenvergadering

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  (ALV) wordt dit seizoen gehouden op donderdag 19 april 2018. Voorafgaand aan de vergadering worden alle leden uitgenodigd en ontvangen zij de ALV-bijlage. Op het moment dat deze beschikbaar is, wordt deze ook gepubliceerd op de website bij de nieuwsberichten.