Planning seizoen 2021

De planning vooor 2021 ziet er als volgt uit. Natuurlijk hebben we te maken met de Corona-crisis. Die maakt dat vergaderingen vaak niet fysiek zijn, maar via de computer online. 

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt jaarlijks ongeveer 8 keer bij elkaar. Zo nodig wordt een extra vergadering belegd of vindt er een bestuursoverleg plaats over een bepaalde kwestie, die een snelle reactie noodzakelijk maakt. De bestuursvergaderingen zijn op:

 1. Woensdag 27 januari 2021
 2. Woensdag 24 februari 2021
 3. Woensdag 31 maart 2021
 4. Woensdag 12 mei 2021
 5. Woensdag 9 juni 2021
 6. Woensdag 1 september 2021
 7. Woensdag 6 oktober 2021
 8. Woensdag  3 november 2021

TC-vergaderingen

De tuincommissie vergadert/overlegt op naar eigen inzicht en planning. Voorafgaand aan de tuindiensten vindt altijd een overleg plaats met het bestuur. Bestuur kan punten met de TC's bespreken en omgekeerd kunnen de tuincommissies vragen stellen aan het bestuur. Meestal zit een vertegenwoordiger van de tuincommissie bij deze vergadering. De planning van deze vergaderingen is:

 1. Dinsdag 2 februari 2021
 2. Dinsdag 2 maart 2021
 3. Dinsdag 13 april 2021
 4. Dinsdag 18 mei 2021 
 5. Dinsdag  15 juni 2021 
 6. Dinsdag  7 september 2021
 7. Dinsdag  26 oktober 2021
 8. Dinsdag 16 november 2021

Planning tuindiensten

We wijzen 6 zaterdagen per jaar aan als dag, waarop de leden hun verplichte tuindiensten kunnen uitvoeren. Deze zaterdagen zijn in 2021 onder voorbehoud. Wij houden de maatregelen in de gaten en zullen per tuindienst aangeven of deze door gaat of niet. We vinden het onderhoud wel zo belangrijk, dat wij iedereen verplichten 5 (of 3) tuindiensten per jaar te doen. Als de geplande tuindienst niet door gaat, kunt u bij de tuincommissie van uw complex opvragen welke werkzaamheden u in een periode kunt uitvoeren. Deze werkzaamheden worden dan geteld als tuindienst.

De aangewezen zaterdagen voor 2021 zijn:

 1. Zaterdag 6 maart 2021
 2. Zaterdag 17 april 2021
 3. Zaterdag 22 mei 2021
 4. Zaterdag 19 juni 2021
 5. Zaterdag 11 september 2021
 6. Zaterdag 30 oktober 2021
 7. Reserve: zaterdag 20 november 2021

Algemene Ledenvergadering

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  (ALV) wordt dit seizoen gehouden op donderdag 22 april 2021. Het bestuur heeft besloten deze online via het internet uit te zenden. U ontvangt voorafgaand aan de vergadering een uitnodiging en de ALV-bijlage via de mail. Op het moment dat deze beschikbaar is, wordt deze ook gepubliceerd op de website bij de nieuwsberichten.