Planning seizoen 2023

De planning vooor 2023 ziet er als volgt uit:

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt jaarlijks ongeveer 10 keer bij elkaar. Zo nodig wordt een extra vergadering belegd of vindt er een bestuursoverleg plaats over een bepaalde kwestie, die een snelle reactie noodzakelijk vraagt. De bestuursvergaderingen zijn op:

 1. Woensdag 11 januari 2023
 2. Woensdag 15 februari 2023
 3. Woensdag 8 maart 2023
 4. Woensdag 5 april 2023
 5. Woensdag 17 mei 2023
 6. Woensdag 14 juni 2023
 7. Woensdag 12 juli 2023 (optioneel)
 8. Woensdag 30 augustus 2023
 9. Woensdag 27 september 2023
 10. Woensdag 25 oktober 2023
 11. Woensdag  29 november 2023
 12. Woensdag 13 december 2023 (optioneel)

TC-vergaderingen

De tuincommissie vergadert/overlegt naar eigen inzicht en planning. Voorafgaand aan de tuindiensten vindt altijd een overleg plaats met het bestuur. Bestuur kan punten met de TC's bespreken en omgekeerd kunnen de tuincommissies vragen stellen aan het bestuur. Meestal zit een vertegenwoordiger van de tuincommissie bij deze vergadering. De planning van deze vergaderingen is:

 1. Dinsdag 14 maart 2023
 2. Dinsdag 18 april 2023
 3. Dinsdag 30 mei 2023
 4. Dinsdag  5 september 2023
 5. Dinsdag  3 oktober 2023
 6. Dinsdag 31 oktober 2023

 

Planning tuindiensten 2023

We wijzen 6 zaterdagen per jaar aan als dag, waarop de leden hun verplichte 5 (of 3) tuindiensten kunnen uitvoeren.  Als de geplande tuindienst niet door gaat, kunt u bij de tuincommissie van uw complex opvragen welke werkzaamheden u in een periode kunt uitvoeren. Deze werkzaamheden worden dan geteld als tuindienst.

De aangewezen zaterdagen voor 2023 zijn:

 1. Zaterdag   18 maart 2023
 2. Zaterdag   22 april 2023
 3. Zaterdag   3 juni 2023
 4. Zaterdag   9 september 2023
 5. Zaterdag   7 oktober 2023
 6. Zaterdag 4 november 2023
 7. Reserve: In overleg met de tuincommissie

Algemene Ledenvergadering

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  (ALV) wordt dit seizoen gehouden op donderdag  13 april 2023.De locatie voor deze ALV zal Buurthuis het Forum zijn. Adres Haasweg 11, 1338HW Almere Buiten.