Planning seizoen 2024 (bestuur en TC vergaderingen)

De planning vooor 2024 ziet er als volgt uit:

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt jaarlijks ongeveer 10 keer bij elkaar. Zo nodig wordt een extra vergadering belegd of vindt er een bestuursoverleg plaats over een bepaalde kwestie, die een snelle reactie noodzakelijk vraagt. De bestuursvergaderingen zijn op:

 1. Woensdag 10 januari 2024
 2. Woensdag 7 februari 2024
 3. Woensdag 13 maart 2024
 4. Woensdag 10 april 2024
 5. Woensdag 22 mei 2024
 6. Woensdag 3 juli 2024
 7. Woensdag 28 augustus 2024
 8. Woensdag 2 oktober 2024
 9. Woensdag 13 november 2024
 10. Woensdag  11 december 2024

TC-vergaderingen

De tuincommissie vergadert/overlegt naar eigen inzicht en planning. Voorafgaand aan de tuindiensten vindt altijd een overleg plaats met het bestuur. Bestuur kan punten met de TC's bespreken en omgekeerd kunnen de tuincommissies vragen stellen aan het bestuur. Meestal zit een vertegenwoordiger van de tuincommissie bij deze vergadering. De planning van deze vergaderingen is:

 1. Dinsdag 19 maart 2024
 2. Dinsdag 16 april 2024
 3. Dinsdag 28 mei 2024
 4. Dinsdag 09 juli 2024
 5. Dinsdag 03 september 2024
 6. Dinsdag 08 oktober 2024

 

Planning tuindiensten 2024

We wijzen 6 zaterdagen per jaar aan als dag, waarop de leden hun verplichte 5 (of 3) tuindiensten kunnen uitvoeren.  Als de geplande tuindienst niet door gaat, kunt u bij de tuincommissie van uw complex opvragen welke werkzaamheden u in een periode kunt uitvoeren. Deze werkzaamheden worden dan geteld als tuindienst.

De aangewezen zaterdagen voor 2024 zijn:

 1. Zaterdag 23 maart 2024
 2. Zaterdag 20 april 2024
 3. Zaterdag 1 juni 2024
 4. Zaterdag 13 juli 2024
 5. Zaterdag 07 september 2024
 6. Zaterdag 12 oktober 2024

Opmerking: Bij de meeste complexen beginnen de tuindiensten om 10:00 uur, echter bij de Baaituin begint de tuindienst om 09:00 uur.

Algemene Ledenvergadering

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  (ALV) wordt volgend jaar (2025) weer gepland.